Jaakko Olkkonen_ympyra

Dankzij nieuwe technieken is het corporate vitaliteitsprogramma van de toekomst gepersonaliseerd, effectief en meetbaar tot op het niveau van de bijdrage van het programma aan het bedrijfsresultaat. De meest innovatieve werkgevers ervaren nu al het voordeel van de mogelijkheden van smartphones en draagbare gezondheidsgadgets. Lees hier de Wellmo blog over de vitaliteitsprograma’s van de toekomst.

A an de vitaliteit van top atleten en top executives wordt regelmatig en veel aandacht besteed, en trainers en coaches begeleiden hen persoonlijk. Goede coaching, zowel mentaal als fysiek, heeft een ontegenzeggelijke relatie met de vitaliteit en de performance van de mens. Door middel van nieuwe technologie zijn deze methodes nu toegankelijk voor alle medewerkers van uw organisatie.

Vitaliteits infomatie die werkt

Verschillende types van gezondheids- en vitaliteitstracking apparaten komen op dit moment op de markt en worden meer en meer een onderdeel van ons dagelijks leven. Een mobiele telefoon kan al dagelijkse beweging meten en met veel apps kunnen gezondheidslogboeken bijgehouden worden or sportprestaties worden geregistreerd. Ook hebben weegschalen, slaapmeters enzovoorts die met het internet in verbinding staan in korte tijd de markt hebben overspoeld. Al deze toepassingen slaan veilig hun informatie zodat het voor de gebruiker toegankelijk wordt gemaakt. Apps op smartphones presenteren via persoonlijke dashboards de data aan de gebruiker, en helpen de gebruiker dagelijks bij het bereiken van zijn of haar gezondheidsdoelen.

De data die beschikbaar is kan als de gebruiker dat wenst beschikbaar gesteld worden voor de Arbo professionals, coaches en Arbodoktoren. Deze mensen kunnen op basis van de diagnose en met hulp van de rapportage effectief medewerkers begeleiden bij het bereiken van de gezondheidsdoelen. Routine taken als herinneringen en complimenten kunnen deels worden geautomatiseerd zodat de gebruiker ervaart dat hij constant wordt begeleid. Tools die we kennen uit social media zorgen ervoor dat gebruikers elkaar motiveren en ondersteunen. Hierdoor kunnen effectieve programma’s worden samengesteld waarmee dezelfde resultaten worden bereikt als met eerdere modellen, maar tegen een fractie van de kosten.

Zichtbare resultaten

Bedrijven kunnen eindelijk de op basis van kwantificeerbare cijfers de capaciteit van het meest belangrijke deel van de organisatie meten. U hoeft niet langer alleen te sturen op de absentiecijfers en de medewerkers enquête van het afgelopen voorjaar. Nu kunnen we in real time bijhouden hoe we er voor staan, en bijvoorbeeld sneller ingrijpen als stress-levels zijn gestegen tot een kritiek punt. De noodzakelijke vitaliteit interventies kunnen direct worden ingezet en de effecten van de programma’s zijn inzichtelijk door middel van de data. Niet effectieve vitaliteit programma’s kunnen bijtijds worden gewijzigd of bijgestuurd, en de programma’s die wel werken kunnen verder worden ontwikkeld.

Big Brother scenario?

Het beschreven scenario kan natuurlijk niet werken zonder vertrouwen, en daarom zijn duidelijke en strikte privacy regels noodzakelijk. De gegevens van de individuele gebruiker kunnen alleen worden gebruikt als de medewerker zijn Arbo coach hiervoor toestemming geeft, en alleen in de context van de vertrouwensrelatie tussen de gebruiker en de Arbo-professional. Voor statistische doeleinden is het essentieel dat de anonimiteit wordt gewaarborgd. Met de huidige technologieën kan dit alles eenvoudig worden afgedwongen.

Iedereen wint

Als de bevordering van gezondheid en vitaliteit van medewerkers gebaseerd wordt op behaalde en gemeten doelen, krijgen medewerkers meer relevante en waardevollere ervaringen met de programma’s. De HR directie krijgt toegang tot de agenda van het bestuur, en de Arbo dienstverleners kunnen op basis van dergelijke programma’s preventie toegankelijk en waardevol maken.

De meest innovatieve organisaties maken al gebruik van deze mogelijkheden en vergroten op deze wijze hun voorsprong op de concurrentie. Met de verhoogde interesse in gezondheid is dit het moment om uw vitaliteitsprogramma’s te vernieuwen. De nieuwe generatie medewerkers zal dit van u verlangen.

Jaakko Olkkonen is de oprichter CEO van Wellmo. Voordat hij Wellmo oprichtte, leidde hij de Mobile Health divisie van Nokia..